LAKS-monitor 2018

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zet zich in voor de belangen van scholieren. Daarom heeft het LAKS de LAKS-monitor ontwikkeld: een grootschalig gratis tevredenheidsonderzoek vóór en dóór leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het LAKS voert dit onderzoek dit jaar voor de vijfde keer uit. Met een digitale vragenlijst brengt de LAKS-monitor de tevredenheid van leerlingen in kaart over de school, sociale veiligheid én kwaliteit van het onderwijs.

 LAKS-Monitor 2018 

 
 
Op 14 juni 2018 zijn de landelijke resultaten bekend gemaakt. Dan worden de gegevens voor scholen en leerlingenraden zichtbaar in de online tool. 
 
 
 
 
 
Meer informatie? laks-monitor@laks.nl

LAKS-monitor

LAKS-monitor resultaten

Voor leerlingen

Waarom de LAKS-monitor?

 

JOUW SCHOOL:
De LAKS-monitor geeft een helder en betrouwbaar beeld van de leerlingentevredenheid. Niet alleen op landelijk niveau maar óók op het niveau van jouw school. Dat betekent dat jij, als leerling, precies kan zien hoe tevreden jouw medeleerlingen zijn over bijvoorbeeld je docenten, de kantine en de sfeer op school. Wil je weten of jouw school in 2016 heeft meegedaan aan de LAKS-monitor en wil je weten wat leerlingen op jouw school vinden? Stuur ons een mail of check de resultaten online hier

 

LANDELIJKE RESULTATEN:
Aan de hand van de landelijke resultaten stelt het bestuur van LAKS speerpunten op. Scholieren geven hun school gemiddeld een 7. Dat is over het algemeen positief, maar er is zeker ruimte voor verbetering! Bijvoorbeeld op het gebied van inspraak voor leerlingen, LOB en het gevoel van veiligheid op school. Het LAKS brengt jullie mening onder de aandacht in gesprekken met beleidsmakers en politici en gebruikt de landelijke resultaten voor onze visie op allerlei onderwerpen. Bekijk het landelijke LAKS-monitor rapport hier.

Wij geven trainingen aan leerlingenraden, zodat je als leerling wat kan doen met de resultaten op jouw school. Hoe kan je als leerlingenraad onderhandelen, vergaderen, plannen maken of contact met de achterban onderhouden? En hoe helpen de resultaten van de LAKS-monitor hierbij? Meer informatie over onze trainingen vind je hier.

 

Over LAKS-monitor

 

De belangrijkste voordelen van de LAKS-monitor:

 

1. GRATIS: Deelname aan de LAKS-monitor is helemaal gratis! Alle deelnemende scholen ontvangen dus gratis een compleet overzicht van de tevredenheid van leerlingen op school. Dit is uitgesplitst naar jaarlaag, niveau en klas.

2. VRAGENLIJST: Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten en kan op een computer, tablet of mobiele telefoon. De vragenlijst 2018 kan je hier inkijken.

3. VENSTERSVRAGEN: Alle deelnemende scholen doen met de LAKS-monitor automatisch mee aan Scholen op de Kaart (Venstersvragen) van de VO-raad. In het jaar dat er geen LAKS-monitor wordt afgenomen (2019) kan je de Venstersvragen (incl. sociale veiligheidsvragen) gratis invullen via de site van Scholen op de Kaart. Log in op de site om de vragenlijst onder leerlingen uit te zetten. 

4. SOCIALE VEILIGHEID: In de LAKS-monitor zijn vragen opgenomen over sociale veiligheid op school. De vragen zijn in samenspraak met de VO-raad en de Inspectie van het Onderwijs geformuleerd. Door mee te doen aan de LAKS-monitor voldoet je school dus aan wettelijke verplichting om de veiligheid te meten. 

5. KWALITEITSCHOLEN: Als de school een licentie heeft bij Kwaliteitscholen kan de LAKS-monitor ook via Kwaliteitscholen worden afgenomen.

6. PORTAL: Op de portal voor scholen vind je alle relevante informatie over het onderzoek terug zoals de vragenlijst, het operationeel plan, de onderzoeksverantwoording, een uitgebreide informatiefolder en nog veel meer praktische informatie.

7. ONLINE TOOL: Op www.laksmonitorresultaten.nl staan alle resultaten per school. Deze online vergelijkingssite is ontwikkeld door Onderwijs Innovatie Groep (OiG).

8. LEERLINGENRADEN: Door mee te doen aan de LAKS-monitor hebben leerlingenraden een goed overzicht van de leerling-tevredenheid op hun school en kunnen ze aan de slag om dit om te zetten in actiepunten. LAKS biedt trainingen aan om de leerlingenraden op weg te helpen.

 

Blijf altijd op de hoogte van het LAKS en de LAKS-monitor via facebook, twitter, instagram